ЗА СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2011 РОКУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КІЦМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2011 РОКУ
повідомлення управління статистики у Кіцманському районі

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

За підсумками посівної компанії в господарствах Кіцманського району під урожай 2011 року відведено 34006 га, з них у сільськогосподарських підприємствах – 20281 га (59,6% від загальної площі), в господарствах населення – 13725 га (40,4%).
Зерновими культурами в районі засіяно 16493 га, що на 831 ( на 4,8 %) менше, ніж у 2010р.
Посівна площа технічних культур збільшилась на 3167 га (на 68,2%) і становила 7810 га. Найбільші площі відведено під посіви сої – 4282 га, що на 945 га (28,3%) більше, ніж в 2010р.
Сільськогосподарськими підприємствами району (без урахування малих підприємств) за січень-червень п.р. вироблено (реалізовано худоби та птиці на забій) 3323,1 т м’яса у живій вазі, 5253,5 т молока. У порівнянні з січнем-червнем 2010р. обсяг виробництва м’яса збільшився на 26,5%, молока отримано на 6,6% менше.
На 1 липня п.р. у сільськогосподарських підприємствах району (крім малих) нараховувалось 6795 голів великої рогатої худоби (в т.ч. корів 2202), свиней – 8009, птиці – 84460. Порівняно з 1 липня 2010р. в сільськогосподарських підприємствах відбулося збільшення свиней на 9,9% (на 723 голови), поголів’я корів на 0,6% (на 12 голів). Водночас поголів’я птиці поменшало на 48,8% (на 80611 голів), великої рогатої худоби – на 6,1% (на 439 голів).
За січень-червень п.р. сільськогосподарськими підприємствами реалізовано власної сільськогосподарської продукції на суму 58086,7 тис. грн., що на 3213,5 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За січень-червень п.р. підприємствами виконано будівельних робіт на суму 3569 тис. грн., що становить у 3,1 рази більше до січня-червня 2010р.

ТРАНСПОРТ
За січень-червень п.р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено (з урахуванням перевезень підприємцями фізичними особами) 36,1 тис.т вантажів, виконано вантажооборот в обсязі 20,4 млн.ткм. У порівнянні з січнем-червнем 2010р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 60,4%, вантажооборот на 34,9%.

Пасажирським автотранспортом за січень-червень п.р. перевезено 879,6 тис. пасажирів, (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами), що на 11,3% менше, ніж за січень-червень 2010р., виконано пасажирську роботу в обсязі 28,2 млн. пас. км, що на 4,4% більше ніж за січень-червень 2010р.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

У січні-травні п.р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності та відокремлених структурних підрозділів сфери послуг становив 6341,4 тис.грн. і у порівнянні з січнем-травнем 2010р. збільшився на 813,8 тис.грн.
З основного виду діяльності за січень-травень п.р. було виконано 695,9 тис. замовлень.
Середня вартість одного замовлення за основним видом діяльності склала 8,7 грн.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

За січень-червень п.р. 247 сім’ям призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що становило 94,3% від загальної кількості сімей, які за ними звернулися (у січні-червні 2010р. – 165 сімей), з них у міській місцевості – 20 сімей та сільській - 227 сімей.
Середній розмір призначеної у червні п.р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 6,77 грн. (у червні 2010р. – 5,88 грн.).
Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги за січень-червень п.р. становила 739,4 тис.грн.
У січні-червні п.р. до служби субсидій для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою звернулося 262 сімї (сільська місцевість), у 2010р. звернулося 251 сім’я. Субсидії цього виду були призначені 185 сім’ям (70,6% від тих, які звернулися за субсидіями), у 2010р. призначено 127 сім’ям.
За січень-травень п.р. населенню району було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 20656,2 тис.грн. Фактично сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів 19730,5 тис.грн., що становило 95,5% до сум нарахувань. У порівнянні з січнем-травнем 2010р. рівень оплати зменшився на 0,1 в.п.
У травні п.р. рівень оплати становив 193,2%, що менше на 8,3 в.п., ніж у травні 2010р. і менше на 23,1 в.п., ніж у квітні 2011р.
Станом на 1 червня п.р. населення району заборгувало за житлово-комунальні послуги 7731,8 тис.грн.
Термін заборгованості за всі послуги становив у середньому 1,9 місяця.

РИНОК ПРАЦІ
(за даними районного центру зайнятості)
На початок липня п.р. на обліку в державній службі зайнятості загалом перебувало 1001 незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 1,2% менше, ніж на 1 червня п.р. Серед зазначеної категорії громадян 98,1% мали офіційний статус безробітних.
Серед безробітних жінки становили 46,5%, молодь у віці до 35 років – 42,7%. Рівень зареєстрованого безробіття на 1 липня п.р. становив 2,4% від кількості населення працездатного віку.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 червня п.р. в районі, за оцінкою, проживало 70193 осіб, з них 14150 осіб мешкали в міських поселеннях, а 56043 осіб – в сільській місцевості. Упродовж січня-травня п.р. чисельність наявного населення району зменшилася на 38 осіб.
Населення району зменшується виключно за рахунок природного скорочення – 110 осіб, а міграційний приріст населення – 72 особи.
У січні-травні п.р. зафіксовано 152 шлюби, порівняно з січнем-травнем 2010р. відбулося їх збільшення на 1,3%.

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

Станом на 01.07.2011р. в ЄДРПОУ значилось 863 суб’єкти, з них 97,6% з статусом юридичної особи.
За січень-червень 2011р. в ЄДРПОУ було створено 12 суб’єктів господарської діяльності, ліквідовано - 17.

Управління статистики у Кіцманському районі
__________
Будь-які зміни у тексті повідомлення повинні бути погоджені з
управлінням статистики у Кіцманcькому районі.