ЗА СІЧЕНЬ-ЛИПЕНЬ 2011 РОКУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
КІЦМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА СІЧЕНЬ-ЛИПЕНЬ 2011 РОКУ
повідомлення управління статистики
у Кіцманському районі

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Станом на 1 серпня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) в господарствах району, згідно сформованої сукупності звітних одиниць зібрано на площі 3760 га, що на 14,4% менше, ніж на 30 липня 2010р., або 61,2% від посіяного (проти 66,8% торік). Валовий збір зерна склав 157303 ц (у початково оприбуткованій вазі), що на 41,4% більше, ніж на 30 липня 2010р. Найбільшу частку в загальному обсязі валового збору зернових культур зайняли пшениця озима (83,5%) та ячмінь ярий (8%).
Сільськогосподарськими підприємствами району (без урахування малих підприємств) за січень-липень п.р. вироблено (реалізовано худоби та птиці на забій) 3774,1 т м’яса у живій вазі, 6251,1 т молока. У порівнянні з січнем-липнем 2010р. обсяг виробництва м’яса збільшився на 20,2%, молока отримано на 5,3% менше.
На 1 серпня п.р. у сільськогосподарських підприємствах району (крім малих) нараховувалось 6867 голів великої рогатої худоби (в т.ч. корів 2202), свиней – 7895. Порівняно з 1 серпня 2010р. в сільськогосподарських підприємствах відбулося зменшення великої рогатої худоби – на 3,0% (на 211 голів), поголів’я корів на 3,5% (на 81 голову), свиней на 2,4% (на 192 голови).
За січень-липень п.р. сільськогосподарськими підприємствами реалізовано власної сільськогосподарської продукції на суму 79598,2 тис. грн., що на 36100,9 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
За січень-червень п.р. у розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 26840 тис. грн (без врахування суми податку на додану вартість). Найвагомішу частку з них (75,7% від загального обсягу) склали інвестиції в основний капітал.
За січень-червень п.р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 20322 тис. грн. інвестицій в основний капітал, що на 69,5% менше січня-червня 2010р.
У розвиток промисловості спрямовано 5,3% усіх інвестицій у основний капітал (з врахуванням суми податку на додану вартість).
Підприємствами харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів освоєно 19,3% усіх вкладень в обробну промисловість.
У сільське господарство, мисливство, лісове господарство спрямовано 32,0% усіх обсягів інвестицій в основний капітал (з врахуванням суми податку на додану вартість).

Капітальні інвестиції та інвестиції в основний капітал у розрахунку на 1 особу становили 382,2 грн. та 289,4 грн. відповідно (без урахування інвестицій з державного бюджету – 381,6 грн. та 288,8 грн.).

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За січень-червень п.р. у районі індивідуальними забудовниками введено в експлуатацію 10 одноквартирних житлових будинків загальною площею 1555 кв.м, що на 88,5% менше ніж за відповідний період 2010р. і складає 3,6% загальнообласного показника.
За січень-липень п.р. підприємствами виконано будівельних робіт на суму 4912 тис. грн., що становить у 2,6 рази більше до січня-липня 2010р.

ТРАНСПОРТ

За січень-липень п.р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено (з урахуванням перевезень підприємцями фізичними особами) 41,2 тис.т вантажів, виконано вантажооборот в обсязі 23,9 млн.ткм. У порівнянні з січнем-липнем 2010р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 52,0%, вантажооборот на 36,2%.
Пасажирським автотранспортом за січень-липень п.р. перевезено 1025,5 тис. пасажирів, (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами), що на 11,8% менше, ніж за січень-липень 2010р., виконано пасажирську роботу в обсязі 33,3 млн. пас. км, що на 4,2% більше ніж за січень-липень 2010р.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

У січні-червні п.р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності та відокремлених структурних підрозділів сфери послуг становив 7675,6 тис.грн. і у порівнянні з січнем-червнем 2010р. збільшився на 924,1 тис.грн.
Середня вартість одного замовлення за основним видом діяльності склала 8,8 грн.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

За січень-липень п.р. 279 сім’ям призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що становило 93,6% від загальної кількості сімей, які за ними звернулися (у січні-липні 2010р. – 179 сімей), з них у міській місцевості – 22 сім’ї та сільській - 257 сімей.
Середній розмір призначеної у липні п.р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 5,63 грн. (у липні 2010р. – призначених субсидій не було).
Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги за січень-липень п.р. становила 745,4 тис.грн.
У січні-липні п.р. до служби субсидій для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою звернулося 295 сімей (сільська місцевість), у 2010р. звернулося 271 сім’я. Субсидії цього виду були призначені 226 сім’ям (76,6% від тих, які звернулися за субсидіями), у 2010р. призначено 165 сім’ям.
За січень-червень п.р. населенню району було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 21001,2 тис.грн. Фактично сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів 20872,3 тис.грн., що становило 99,4% до сум нарахувань. У порівнянні з січнем-червнем 2010р. рівень оплати збільшився на 0,7 в.п.
У червні п.р. рівень оплати становив 331%, що більше на 144,1 в.п., ніж у червні 2010р. і більше на 137,7 в.п., ніж у травні 2011р.
Станом на 1 липня п.р. населення району заборгувало за житлово-комунальні послуги 6935,0 тис.грн.
Термін заборгованості за всі послуги становив у середньому 2 місяці.

РИНОК ПРАЦІ
(за даними районного центру зайнятості)
На початок серпня п.р. на обліку в державній службі зайнятості загалом перебувало 1029 незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 2,8% більше, ніж на 1 липня п.р. Серед зазначеної категорії громадян 98,2% мали офіційний статус безробітних.
Серед безробітних жінки становили 47,1%, молодь у віці до 35 років – 43,7%. Рівень зареєстрованого безробіття на 1 серпня п.р. становив 2,5% від кількості населення працездатного віку.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 липня п.р. в районі, за оцінкою, проживало 70210 осіб. Упродовж січня-червня п.р. чисельність наявного населення району зменшилася на 21 особу.
Населення району зменшується виключно за рахунок природного скорочення – 111 осіб, а міграційний приріст населення – 90 осіб.
У січні-червні п.р. зафіксовано 196 шлюбів, порівняно з січнем-червнем 2010р. відбулося їх збільшення на 19,5%.

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ
(за даними УМВС України в Чернівецькій області)

Органами внутрішніх справ за січень-червень п.р. зареєстровано 186 злочинів, що на 2,1% менше, ніж за січень-червень 2010р.
Частка тяжких та особливо тяжких злочинів становила 33,9%, що більше на 1,8 в.п., ніж у січні-червні 2010р.
Органами внутрішніх справ за січень-червень п.р. виявлено 144 особи, які підозрювались у скоєні злочинів, що на 1,4% менше ніж у січні-червні 2010р.

Управління статистики у Кіцманському районі
__________
Будь-які зміни у тексті повідомлення повинні бути погоджені з
управлінням статистики у Кіцманcькому районі.